šifra projekta KK.08.2.1.10.0009

Povećanje kapaciteta za proizvodnju stolarije

Stolarija Čekić

 

Naziv projekta

“Povećanje kapaciteta za proizvodnju stolarije”
šifra projekta KK.08.2.1.10.0009

Kratki opis projekta

Realizacija projekta omogućila je razvoj poduzetništva i povećanje konkurentnosti nabavkom novog stroja i opreme te dodatno zapošljavanje, u skladu s tržišnim okruženjem i trendovima u sektoru proizvodnje namještaja.

Projekt je obuhvaćao sljedeće aktivnosti:

a) Ulaganje u materijalnu imovinu,
b) Upravljanje projektom,
c) Promidžba i vidljivost.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Opći cilj projekta je povećanje zaposlenosti i konkurentnosti tvrtke, a samim time i malog i srednjeg poduzetništva kroz nabavku nove opreme i strojeva.

Specifični ciljevi projekta jesu:

a) Rast prihoda tvrtke za više od 150 % do 2022. godine;
b) Otvaranje dva nova radna mjesta;
c) Zadržavanje postojećih radnih mjesta;
d) Smanjenje socijalnih nejednakosti, isključivosti i siromaštva.

Glavni očekivani učinak koji će generirati ovaj projekt jest rast ukupnih prihoda.
Održivost projekta će se osigurati kroz kontinuirani rad na održavanju poslovnih odnosa s postojećim kupcima kao i aktivno traženje novih potencijalnih kupaca. Ostvarena dobit nastavit će se reinvestirati u buduće investicije, a izvršit će se i racionalizacija troškova kroz uštede na fiksnim troškovima i smanjenju kvarova strojeva.

Projekt će doprinijeti povećanju kvalitete života građana i povećanju njihove kupovne moći, odnosno dovest će do poboljšanja društveno-gospodarskih i životnih uvjeta u Petrinji.

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK)

• Ukupna vrijednost projekta iznosi 218.234,00 HRK
• Ukupna vrijednost projekta (prihvatljivi troškovi) iznosi 172.087,00 HRK
• Udio EU u financiranju projekta iznosi 146.273,95 HRK

Razdoblje provedbe projekta

01.07.2019. – 01.07.2020.

Kontakt za više informacija

e-mail: kreso@stolarija-cekic.hr

Linkovi

www.strukturnifondovi.hr

strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

 

EUROPSKA UNIJA

Zajedno do fondova

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj